Medicinske usluge


medicinske-usluge

Kompletna fizikalna terapija i akupunktura u lečenju:

– BOLNIH STANJA (glavobolje, neuralgije, išijas, spondiloza…)
– REUMATSKIH OBOLJENJA
– DEGENERATIVNA OBOLJENJA KIČMENOG STUBA I ZGLOBOVA
– VANZGLOBNI REUMATIZAM (tendinitis, entenzitis, periartritis – bolno rame)
– ORTOPEDSKIH OBOLJENJA
– DEFORMITETA I OBOLJENJA KIČMENOG STUBA (VEŽBE ZA DECU I ODRASLE)
– POSTTRAUMATSKIH STANJA
– PRELOMA I SPORTSKIH POVREDA
– NEUROLOŠKIH OBOLJENJA (slabosti, pareze i paralize perifernih nerava, stanje nakon moždanog udara)
– POREMEĆAJA CIRKULACIJE
– OSTEOPOROZE
– CELULITISA
– GOJAZNOSTI

Mogućnost pregleda i terapije u kući pacijenta

Ordinaciju vodi Dr Gordana Popović, specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa dugogodišnjim iskustvom na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA u Beogradu i 12 godina iskustva u privatnoj praksi.

Dr Gordana Popović fizijatar, specijalista sa dugogodišnjim iskustvom u državnom (VMA) i privatnom (TensPlus) zdravstvu